Curs Formare de Formatori

Cursurile de Formare de Formatori pentru Award sunt organizate pentru mărirea echipei naționale de traineri care organizează și derulează cursurile de Lider, Supraveghetori și Evaluatori, management pentru voluntarii care livrează programul tinerilor, în unitățile lor. Cursul este intensiv și necesită ca persoanele participante să aibă experiență în formare și lucrul cu adulții.

Grup țintă: formatori, profesori, lucrători de tineret, persoane adulte, cu vârsta de peste 24 ani.

Fundația își rezervă dreptul de a reprograma training-ul din cauza unui număr insuficient de participanți sau din alte motive. În acest caz, se va stabili o altă dată pentru training.