Cursul de management pentru coordonatorii Award oferă informații despre toate subiectele relevante necesare derulării programului, într-un mod eficient și sustenabil. 

Acest curs oferă detalii cu privire la politici, instrumente și procedee, precum și exemple de bune practici pentru a exercita aceste roluri. Astfel, ei vor deveni mai pregătiți în administrarea și coordonarea programului în propria Unitate.

Grup țintă: coordonatorii și liderii instituțiilor licențiate.

Fundația își rezervă dreptul de a reprograma training-ul din cauza unui număr insuficient de participanți sau din alte motive. În acest caz, se va stabili o altă dată pentru training.