Impactul programului Award

  • Îmbunătăţirea nivelului de educaţie

Creşterea prezenţei tinerilor la orele de curs din sistemele de învăţământ, a dedicării studiului şi ridicarea nivelului de reuşită şcolară.

  • Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a nivelului de bunăstare

Îmbunătăţirea condiţiei fizice a tinerilor, a stării lor emoţionale şi mentale prin încurajarea unui comportament sănătos şi protejarea lor de anumite riscuri de sănătate.

  • Susținerea egalității de gen şi împuternicirea femeii

Crearea de punţi de legatură între sexe şi împuternicirea femeilor marginalizate, câştigând astfel stimă de sine şi având puterea de a-şi demonstra potenţialul.

  • Creşterea şanselor de angajare şi a surselor de venit durabile

Îmbunătăţirea nivelului de angajabilitate al tinerilor şi abilitatea de a se autosusţine financiar atunci când va fi necesar.

  • Creşterea participării în viaţa civică

Creşterea implicării în activităţi voluntare şi comunitare, precum şi a participării tinerilor în viaţa socială şi politică a comunităţii din care fac parte.

  • Incluziune socială

Creşterea şanselor de integrare în comunitate, acceptarea diferenţelor individuale şi creşterea accesului tuturor tinerilor la oportunităţi de dezvoltare personală.

  • Mediul

Creşterea nivelului de conştientizare a problemelor de mediu de către tineri şi a implicării acestora în iniţiative de mediu durabile.

  • Reducerea ratei de recidivă

Munca directă cu tinerii este realizată în scopul reducerii infracţiunilor comise de aceştia şi în scopul aducerii unei contribuţii reale la scăderea ratei de recidivă într-un mod non-discriminatoriu şi incluziv.

  • Reducerea şi prevenirea violenţei; rezolvarea conflictelor şi aplicarea de metode de creare şi menţinere păcii

Reducerea conflictelor şi a violenţei dintre grupuri şi din interiorul grupului precum şi construirea dialogului social şi a cooperării într-o comunitate.